In de afgelopen jaren heeft de DuSRA zich ontwikkeld tot een serieuze gesprekspartner. Er zijn gesprekken geweest bij subsidiegevers, zoals ZonMW en Health-Holland. Er zijn meetings georganiseerd om te leren over elkaar expertise en er zijn samenwerkingen gestart. Een goed voorbeeld hiervan is VOILA.
Nu is het moment om naar de toekomst te kijken.  Vanuit de achterban horen wij een behoefte aan samenwerking bij het schrijven van grants. Om gericht te zoeken naar mede onderzoekers biedt de DuSRA de mogelijkheid om een signature op de website te plaatsen. De eerste staan online!

We nodigen DuSRA-leden uit om een signature te schrijven en op de website te plaatsen. Dat kan door het contactformulier in te vullen.