Achtergrond

Mijn naam is Evie van der Spoel (1992) en ik ben momenteel promovendus bij de sectie Ouderengeneeskunde (afdeling Interne Geneeskunde) van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik heb Biomedische Wetenschappen gestudeerd in Leiden en in januari 2016 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek met als (co-)promotoren Diana van Heemst, Gerard Jan Blauw en Hanno Pijl.

Mijn onderzoek

Onderhoud en herstel zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van cellen en weefsels. Onze hypothese is dat het evenwicht tussen investeringen in groei en ontwikkeling versus onderhoud en herstel wordt gereguleerd door de hersenen. Voornamelijk hormonen uit de hypofyse lijken belangrijke regulatoren te zijn in het voortdurend aanpassen van dit evenwicht. Verder veronderstellen we dat veroudering is geassocieerd met een verstoord evenwicht en dat langlevendheid is geassocieerd met het vermogen om de optimale balans ook op hoge leeftijd te behouden. Daarom verzamelden we tijdseriegegevens van (hypofyse)hormonen, waaronder glucose, insuline, cortisol, adrenocorticotroop hormoon (ACTH), groeihormoon (GH), schildklier stimulerend hormoon (TSH), luteïniserend hormoon (LH), en testosteron, en fysiologische parameters, zoals hartslag en lichaamstemperatuur. Wij vergelijken niet alleen de individuele parameters tussen nakomelingen van langlevende families en controles, maar ook hoe veranderingen in de verschillende hormonale assen in de tijd correleren met elkaar en met die in fysiologische parameters. Aangezien hormonen in pulsen worden uitgescheiden en een circadiaans ritme volgen, hebben wij gedurende 24 uur elke 10 minuten bloed afgenomen. Dit resulteerde in interessante en complexe data die ik met behulp van wiskundige modellen aan het analyseren ben.

Switchbox studie

Ik werk aan de Switchbox studie, waarvan het algemene doel is om de gezondheid op oudere leeftijd te bevorderen door een beter begrip te krijgen van de wisselwerking tussen het lichaam en de hersenen. In deze studie zijn de nakomelingen van negentigjarige broers/zussen van de Leiden Langleven Studie geïncludeerd, omdat zij een grote kans hebben om een hoge leeftijd te bereiken in goede gezondheid. Daarnaast zijn hun partners als controlegroep geïncludeerd.

Belangrijkste bevindingen

We vonden dat een hogere TSH secretie, een sterkere TSH-fT3 temporele correlatie, een lagere groeihormoonsecretie, en een sterkere groeihormoonregulatie zijn geassocieerd met familiaire langlevendheid. Echter, LH-, testosteron-, ACTH- en cortisolsecretie en de lichaamstemperatuur zijn niet geassocieerd met familiaire langlevendheid.

Mijn interesse in verouderingsonderzoek

Al tijdens mijn bachelorstage (2013) bij de sectie Ouderengeneeskunde werd ik erg enthousiast over onderzoek doen op het gebied van de biologische mechanismen van veroudering en langlevendheid. Vooral de variatie aan activiteiten, waaronder het ontwikkelen van methoden, het werken met deelnemers, data-analyse, de interpretatie van de resultaten, het bespreken met collega’s, schrijven en presenteren, spreekt mij aan.

Mijn doel

Tijdens mijn PhD streef ik ernaar om de biologische mechanismen van veroudering en langlevendheid verder te onderzoeken met als doel om meer inzicht te krijgen in gezonde veroudering.

Website

  • https://www.researchgate.net/profile/Evie_Van_Der_Spoel

Contact

e.van_der_spoel@lumc.nl