Mijn onderzoek

Ik heb onderzocht hoe het humane immuunsysteem verandert gedurende het ouder worden. Hierbij heb ik mij gericht op de invloed van T- en B-celveroudering op het ontstaan van auto-immuunziekten in ouderen. Tijdens mijn promotieonderzoek (promotor prof. dr. A. Mieke H. Boots) heb ik een prospectief cohort van gezonde ouderen opgezet. Inmiddels hebben we al 5 jaar lang van deze ouderen een verscheidenheid aan klinische data en bloedmonsters verzameld. Ter vergelijking hebben we ook bloedmonsters van gezonde jonge personen en ouderen met auto-immuunziekten onderzocht. Hierdoor zijn we al veel te weten gekomen over gezonde en ongezonde veroudering van het immuunsysteem. Zo was al lange tijd bekend dat de productie van naïeve T-cellen sterk afneemt met het ouder worden. Ik heb nieuwe mechanismen beschreven waardoor reeds bestaande naïeve T-cellen behouden kunnen blijven tot op hoge leeftijd. Daarnaast heb ik vastgesteld dat te sterk behoud van deze cellen een risico is voor het ontwikkelen van auto-immuunziekten in ouderen. Verder heb ik gevonden dat regulerende T-cellen toenemen met het ouder worden, maar dat dit niet het geval is in ouderen met een auto-immuunziekte (reumatoïde artritis). De progressieve ontwikkeling van autoantistoffen in ouderen lijkt gerelateerd aan een afname van regulerende B-cellen in deze personen. Tenslotte heb ik inflammatoire B-cellen beschreven die een rol lijken te spelen in twee andere auto-immuunziekten in ouderen (reuscelarteriitis en polymyalgia rheumatica). Dit onderzoek heeft daarmee nieuwe inzichten opgeleverd over gezonde en ongezonde veroudering van het humane immuunsysteem.

Interessante bevindingen

  • Interleukine-2 bevordert de langdurige overleving van naïeve CD4+ T-cellen in ouderen
  • Regulerende T-cellen nemen toe gedurende gezonde veroudering
  • Ontwikkeling van autoantistoffen in ouderen valt samen met een afname van regulerende B-cellen
  • Interleukine-6 producerende B-cellen bevorderen het ontstaan van auto-immuunziekten in ouderen

Mijn interesse in verouderingsonderzoek

Ik vind het belangrijk onze kennis over veroudering van het immuunsysteem te vergroten, aangezien het immuunsysteem een centrale rol speelt bij belangrijke oorzaken voor sterfte en ziekte in ouderen (infecties, kanker, auto-immuunziekten en hart- en vaatziekten). Als arts wil ik middels translationeel onderzoek beter begrijpen waarom deze ziektes ontstaan. Dit moet uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van immunologische interventies waarmee verstoorde afweerreacties in ouderen hersteld kunnen worden.

Affiliatie(s)

  • Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie
  • Vasculitis Expertise Centrum Groningen
  • Translationele Immunologie Groningen (TRIGR)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen

Websites

  • http://www.rug.nl/staff/k.s.m.van.der.geest/research/publications.html
  • https://www.researchgate.net/profile/Kornelis_Van_Der_Geest

Contact

k.s.m.van.der.dergeest@umcg.nl