De bestuursleden van de DuSRA wensen u en uw familie fijne kerstdagen toe. We hopen u allen weer te ontmoeten op onze jaarlijkse meeting die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2017.