Loading...

De Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek 

The Dutch Society for Research on Ageing (DuSRA)

De DuSRA stimuleert de samenwerking tussen basaal en klinisch onderzoek

De laatste 10 jaar vindt onderzoek naar veroudering plaats op een breed scala aan onderzoeksgebieden (cellulaire, systemische, genomische, lifestyle). Hoewel de levensverwachting steeds verder is toegenomen, bestaan er grote verschillen tussen individuen in ziekterisico, leeftijd van aanvang en voortgang van functieverlies.

De DuSRA wil fundamentele en translationele studies van veroudering  integreren. Zij stimuleert biomedisch verouderingsonderzoek en de integratie daarvan bij mens en diermodel, en bevordert de samenwerking tussen basaal en klinisch onderzoek.

De vereniging beoogt:

  • onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van veroudering te bevorderen;
  • een forum te bieden voor bespreking van onderzoeksideeën en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veroudering;
  • aanspreekpunt te zijn voor advies betreffende medische en maatschappelijke vragen betreffende veroudering.

Quotes

“The aim of medicine is to prevent disease and prolong life, the ideal of medicine is to eliminate the need of a physician.” (William James Mayo)

“Rather than tackling cancer, or dementia, or cardiovascular disease, we should focus on slowing or reversing the single most prominent risk factor associated with all those diseases: AGE.” (Andrzej Bartke, 2016)

“The foundation of the entire health problem is that we no longer challenge our body. If you want to stay healthy, you have to challenge your body. The metabolism should continuously be triggered……..” (Patrick Schrauwen, 2016).

Save the date!

Op vrijdag 19 mei 2017 organiseert de DuSRA een KNAW-congres met als titel: ‘Challenges in translational research to promote healthy ageing’.  Wij hopen u allen te begroeten bij Scheltema in Leiden. Het programma en de details over registratie volgen z.s.m.

Heeft u een vraag?

Neem dan via de mail of telefoon contact met ons op!

Wilt u lid worden?

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de DuSRA? Meldt u dan aan als lid. U kunt na inschrijving deelnemen aan alle activiteiten die de vereniging organiseert.