VOILA – Vitality Oriented Innovations for the Lifecourse of the Ageing Society

Er komen steeds meer ouderen, die allemaal graag zolang mogelijk mobiel, onafhankelijk en sociaal verbonden willen blijven. Er zijn echter grote onderlinge verschillen in hoe gezond mensen oud worden. VOILA wil de functionele achteruitgang tegengaan bij de groepen vijftigplussers met de hoogste gezondheidsrisico’s. Dit vraagt allereerst om begrip van de individuele risico’s op versnelde veroudering, de ontwikkeling van preventieve interventies en het beter kunnen voorspellen van de individuele reactie op interventies. VOILA veronderstelt dat de sleutel tot gezonde veroudering ligt in de stofwisseling, het immuunsysteem, de darmflora en de spieren.

Het onderzoek is dan ook gericht op:

  1. het ontwikkelen van een duurzaam platform van ouderen voor onderzoek en het testen van interventies;
  2. het identificeren van biomarkers voor het indelen van ouderen (50+ en 70+) op gezondheidsrisico’s en het verwachte effect van interventies;
  3. het ontwikkelen van nieuwe leefstijlinterventies ter ondersteuning van de gezondheidsadviezen voor deze groepen ouderen;
  4. het ontwikkelen van therapieën voor een gezonde darmflora en spieren;
  5. het delen van de opgedane inzichten met professionals en het grote publiek.