Missie

Onderzoek naar veroudering zit in de lift!

Onderzoek naar veroudering zit in de lift. Niet alleen medische wetenschappers, maar ook steeds meer biologen, epidemiologen en genetici buigen zich over het verouderingsproces. De uitdagingen zijn groot. Want hoewel de levensverwachting steeds verder toeneemt, bestaan er grote verschillen in de manier waarop individuen verouderen. Deze verschillen worden onder meer duidelijk in het risico op ziekte, de leeftijd waarop verouderingsklachten beginnen en het al dan niet aanslaan van een behandeling.

De DuSRA werkt aan een nationale onderzoeksagenda voor veroudering. Hierin willen wij fundamenteel en translationeel onderzoek naar veroudering bij mens en dier samenbrengen en stimuleren.

Onze doelen:

  1. Meer kennis over de oorzaken en gevolgen van veroudering en over de diversiteit van dit proces bij mens en dier.
  2. Meer kennis over de sociaal-biologische en klinische problemen die met vergrijzing gepaard gaan.
  3. Een platform bieden voor onderzoeksideeën en nieuwe ontwikkelingen.