THE DUTCH SOCIETY for RESEARCH on AGEING (DuSRA)

De Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek

De DuSRA stimuleert de samenwerking tussen basaal en klinisch onderzoek

De laatste 10 jaar vindt onderzoek naar veroudering plaats op een breed scala aan onderzoeksgebieden (cellulaire, systemische, genomische, lifestyle). Hoewel de levensverwachting steeds verder is toegenomen, bestaan er grote verschillen tussen individuen in ziekterisico, leeftijd van aanvang en voortgang van functieverlies.

De DuSRA wil fundamentele en translationele studies van veroudering  integreren. Zij stimuleert biomedisch verouderingsonderzoek en de integratie daarvan bij mens en diermodel, en bevordert de samenwerking tussen basaal en klinisch onderzoek.

De vereniging beoogt:

  • onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van veroudering te bevorderen;
  • een forum te bieden voor bespreking van onderzoeksideeën en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veroudering;
  • aanspreekpunt te zijn voor advies betreffende medische en maatschappelijke vragen betreffende veroudering.

Maak kennis met DuSRA-leden!

De DuSRA leden presenteren zich!

Wilt u weten welke expertise andere leden hebben? Zoekt u een partner in een subsidieaanvraag? DuSRA-onderzoekers presenteren zich met een signature op onze website. Wilt u ook een signature plaatsten? Stuur dan een mail naar m.beekman@lumc.nl

ONDERWIJS

Veel DuSRA-leden zijn betrokken bij onderwijs.

Wilt u als lid van de DuSRA uw onderwijsaanbod onder de aandacht brengen van de andere leden? Publiceer het dan op deze website door gebruik te maken van het contactformulier of een mail te sturen naar m.beekman@lumc.nl! 

ONZE PARTNERS