AMBITIE

Het doel van DuSRA-VOILA is niet om elke Nederlander 120 jaar oud te laten worden. We richten ons erop mensen te helpen zo lang als mogelijk gezond en vitaal blijven. Nederlandse vijftigplussers hebben nu gemiddeld twee tot drie ouderdomsziektes: dit gaat ten koste van de kwaliteit van leven en het leefplezier. We hopen er met onze onderzoeken aan bij te dragen dat we mensen gezond en vitaal van vijftig naar zeventig of tachtig kunnen brengen. Om dit te bereiken, onderzoeken we welke factoren bijdragen aan gezond en vitaal ouder worden en welke factoren kwetsbaarheid in een vroeg stadium herkennen. We willen beter begrijpen waarom sommige mensen heel lang fit en scherp blijven, terwijl anderen al op middelbare leeftijd last krijgen van meerdere ouderdomskwalen.

Uniek aan de samenwerking is dat de onderzoekers niet één ziekte, maar meerdere ouderdomsziekten tegelijkertijd willen aanpakken. Op dit moment krijgen alle ouderen met een bepaalde aandoening grotendeels dezelfde adviezen, behandelingen en medicijnen, terwijl ze daar heel wisselend op reageren. Die verschillen willen we van tevoren beter kunnen voorspellen. Iemands kalenderleeftijd blijkt hierbij een slechte raadgever: veel interessanter is iemands biologische leeftijd, die bijvoorbeeld kan worden gemeten via biomarkers (signaalstoffen) in het bloed en de conditie van de darmen, spieren, stofwisseling en het afweersysteem. Dit helpt om vast te stellen welke ouderen het grootste risico lopen op versnelde veroudering en op verhoogde kwetsbaarheid bij medische behandelingen, en welk effect een verandering in leefstijl kan hebben.

Het onderzoek binnen DuSRA-VOILA is erop gericht achteruitgang bij ouderen eerder te herkennen, slijtage af te remmen en de opgelopen schade te herstellen. Onze ambitie is dat Nederlandse ouderen meer jaren in goede gezondheid doorbrengen. Niet alleen door bijvoorbeeld vast te stellen dat iemand méér risico loopt op dementie, kanker en hartfalen dan zijn of haar buurman, maar ook door advies geven over wat deze persoon zelf kan doen om het risico te verkleinen. In de toekomst willen we mensen een persoonlijk leefstijladvies kunnen geven voor een optimale gezondheid van spieren, darmen, stofwisseling en immuunsysteem. Zodat we meerdere ziekteprocessen tegelijkertijd kunnen vertragen.