Wat is NWO Life? Life is een uniek jaarlijks wetenschappelijk congres dat NWO organiseert voor alle levenswetenschappers binnen Nederland. In de volle breedte en op alle schaalniveaus: van femtometer tot kilometer, van cel tot planeet. NWO Life is bedoeld om senior en junior onderzoekers uit alle disciplines van het brede spectrum dat de Nederlandse levenswetenschappen omvat, te verbinden, te inspireren, grenzen te verkennen en te discussiëren over nieuwe en gewenste ontwikkelingen in het veld. Life2021 zal een digitaal congres zijn en wordt gehouden op de middagen van 26, 27 en 28 mei 2021. De voertaal van het congres is Engels.

NIEUWSBERICHT:

Registreer nu voor NWO Life2021!

NWO Life2021 vindt online plaats op 26, 27 en 28 mei. Life is een uniek jaarlijks congres dat de levenswetenschappen in Nederland in de volle breedte en op alle schaalniveaus bestrijkt. Van femtometer tot kilometer, van cel tot planeet. Het congres staat voor hoogwaardige wetenschap, inspiratie, discussie, verkenning, verbinding, netwerken en kennisbenutting onder de noemer ‘Networks in Life’. Registreer je nu! Dat kan tot uiterlijk 19 mei via www.nwolife.nl.

Register now for NWO Life2021!

NWO Life2021 takes place online on 26, 27 and 28 May. Life is a unique annual congress covering all disciplines and scale levels in the Dutch Life Sciences, from femtometre to kilometre, from cell to planet. The congress stands for high quality science, inspiration, discussion, exploration, connection, networking and knowledge utilisation under the heading ‘Networks in Life’. Register now at www.nwolife.nl! Deadline for registration is 19 May.