Vrijdag 3 november 2017

Hotel & Congrescentrum De Reehorst, Ede

VERNIEUWING IN VEROUDERING

Op vrijdag 3 november 2017 wordt voor de 14e keer het Nationaal Gerontologiecongres georganiseerd. Er staat u deze dag een boeiend programma te wachten met als thema ‘Vernieuwing in veroudering’.
We worden ouder dan ooit. We hebben er nieuwe levenstijd bij gekregen. De Nederlandse samenleving bestaat dan ook voor een steeds groter deel uit mensen met een hoge leeftijd. Dit brengt nieuwe  wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Vraagstukken als: Hoe ziet die nieuwe levenstijd er uit?
Hoe ‘verlengde levensduur’- bestendig is onze maatschappij? Bijvoorbeeld qua inrichting van huisvesting, opleiding, werk, financiën, participatie? Hoe houden we daarbij rekening met de grote diversiteit van het oudere deel van de bevolking in termen van gezondheidsbeperkingen, gezondheidsvaardigheden, sociale klasse, etniciteit, zingeving, participatiemogelijkheden en –wensen? En wat betekent dit alles voor preventie?